Praktisk informasjon

Tilvenningsperioden i barnehagen er svært viktig for barnet. Samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen er helt avgjørende for kvaliteten på barnehagetilbudet. Det er hjemmet som kjenner barnet sine behov og derfor ønsker vi å ha en førstegangssamtale før oppstart i barnehagen.

Søknad om plass:
Barnet har plass i barnehagen frem til skolestart når foreldrene ønsker dette (15.august). Hvis man ønsker endring i oppholdstid, må men søke om dette til styrer. Søknaden innvilges hvis barnehagen kan fylle opp plassen med ett annet barn. ( se vedtekter)

Kjøp av dagplass:
Hvis det er ledig kapasitet i barnehagen, er det mulig å kjøpe ekstra dag. Ta kontakt med personalet om dette. Ekstra dag koster kr.293.

Betaling:
Satsene er pr 01.06.20

100 % 5 dager pr.uke Kr. 3135,-
80 % 4 dager pr. uke Kr. 2.823,-
60 % 3 dager pr. uke Kr. 2245,-
40 % 2 dager pr. uke Kr. 2079,-

Matpenger er pr. i dag:
5 dagers plass kr. 462,-
4 dagers plass kr. 370,-
3 dagers plass kr. 277,-
2 dagers plass kr. 185,-

Kostpenger er i tillegg til foreldrebetalingen. Ved bursdager og andre merkedager velger barna selv hva de vil ha til lunsj.

Oppsigelse av barnehageplass:
En har en måneds gjensidig oppsigelsestid. Ved manglende betaling og gjentatt purring mister barnet retten til barnehageplassen. ( se vedtekter)

Henting etter stengetid:
Henting av barn etter stengetid, vil det bli krevd overtidsgebyr på. Dette gebyret er på 100,- pr. 15 minutt etter kl. 16.45

Sykdom:
Smittefaren er stor i barnehage. Derfor er det veldig viktig i hensyn av de andre at barnet holdes hjemme til det er smittefri. Skal vi bli kvitt smittsomme sykdommer er dette nødvendig. Når syke barn blir holdt hjemme har vi større mulighet for å avverge sykdom i personalet. Vennligst gi beskjed når barnet blir hjemme. Skulle barnet bli syk i løpet av barnehagedagen, vil vi kontakte foreldre/foresatte. Hvis barnet blir akutt syk eller skader seg vil vi uten videre kontakte lege/ 113, for så å kontakte foreldre/foresatte. Regel for å holde barnet hjemme: hvis man ikke kan være utendørs, vil det som regel være rett å holde barnet hjemme. Se eget skriv om sykdom.

Leker:
Vi ønsker at man ikke tar med egne leker i barnehagen. Unnta er bøker og cd, husk merk med navn. Barnehagen er ikke ansvarlig for private leker som blir ødelagte.

Klær:
Vi trenger forskjellige klær i barnehagen de fleste dagene. Været skifter fort. Husk ta med klær hjem til vask hver helg, også luer/ votter. Se eget skriv om klær.

Tider:
Barnet bør komme til barnehagen innen kl 09.30, dette for at tilrettelagte aktiviteter gjerne starter da. Hvis barnet kommer etter kl 09.30, så gi beskjed. Har vi dratt på tur, henger det beskjed på døra. Åpningstiden er fra kl. 06.30-16.45. Barnehagen låses opp og stenges på disse tidspunktene.

Matordning:
Vi har brødmåltid tre dager i uka, varmmat ca. to dager i uka. Variert pålegg og grønnsaker/frukt til måltidet. Fruktmåltid med variert frukt og knekkebrød. Vi serverer melk og vann til måltidene.