Sagatun Barnehage

– et godt sted å være om du er liten eller stor!

Sagatun
Barnehage

– et godt sted å være om du er liten eller stor!

Sagatun barnehage er en liten privateid barnehage for barn i alderen 0-6 år. Vi har en egen gapahuk i nærmiljøet som vi bruker ofte hele året. Vi vil at barnehagen skal være et godt valg for fremtiden, hvor vi har barna i fokus og barna får medvirke i sin hverdag. Våre ansatte er tilstede for barna til en hver tid og er med å skaper gode barndomsminner.