AnsatteBetty Grimsmo Vold, styrer

Siv anita Nyvoll, Ped leder  

Gunn Anita Haugteig, Ped.medarbeider

Jannicke Holberg, Ped medarbeider

Wenche Sørmo Aasan, Ped medarbeider.

Levert av