Velkommen til Sagatun Barnehage

Sagatun Barnehage er beregnet for barn fra 3 til 6 år. Vi bruker nærmiljøet mye, er mye ute og har en egen gapahuk som vi bruker flittig hele året. Vi vil at barnehagen skal være et godt valg for fremtiden, med barna i fokus. De voksne i vår barnehage ønsker å være tilstede for barna og gi alle barna gode barndomsminner. 

Vi er voksne som lytter, opplever, er spørrende og undrende sammen med barna.
Vi må fange de gyldne øyeblikkene sammen med barna!
Vi som jobber med barn må være fleksible, spontane, kreative og ha evnen til å se nye løsninger.

Sagatun Barnehage - et godt sted å være om du er liten eller stor!

Levert av